Zorgeloos online

PRIVACY VERKLARING

GDPR / AVG

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van kracht. Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. Daarom zal elke instantie – van ZZP’er tot multinational en van sportvereniging tot stichting – een privacyverklaring moeten opstellen. 

Identiteit

Project Attis, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Oost Brabant onder nr. 160.50.742. Men kan ons over dit onderwerp altijd rechtstreeks aanspreken via de gebruikelijke contact kanalen. Formeel bieden we het e-mailadres privacy@projectattis.nl hiervoor aan.

Ontvanger(s) gegevens

Project Attis heeft de websitehosting ondergebracht bij Flexwebhosting. Het staat klanten vrij om een eigen hostingpartij uit te kiezen. Maar de partij die we adviseren is Flexwebhosting omdat we met hun zeer goede ervaringen hebben opgedaan. Project Attis vertrouwt er op dat Flexwebhosting (FXW) alle benodigde zaken omtrent veiligheid goed heeft geregeld. 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Project Attis heeft persoonsgegevens van haar klanten uiteraard nodig voor het kunnen onderhouden van het contact met deze partijen. Dit gebeurt af en toe telefonisch, via e-mail, via Whatsapp, via Linkedin, via Facebook en Twitter, via YouTube en ongetwijfeld nog wel meer kanalen. Project Attis verkoopt (zonder schriftelijke toestemming) geen data en informatie van en over onze klanten. Daar zijn we zelf ook tegen. In de regel zijn onze klanten, mits ze een backup-verzorging-overeenkomst met ons hebben gesloten, zelf verantwoordelijk voor hun data en het verrichten van backups en het uitvoeren van updates. In dat proces kunnen we helpen of begeleiden maar willen geen verantwoordelijkheid. Men kan hierover contact opnemen met de hoster (FXW, een externe hoster, of met ons). 

De Project Attis websites worden door middel van Flexwebhosting geleverd met hosting voorzien van SSL (veilige versleutelde) verbinding.

Project Attis heeft mits schriftelijk gemeld en contractueel overeengekomen geen toegang tot mailboxen van onze klanten. Die zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid daarvan en vallen daarbij doorgaans terug op de faciliteiten zoals die door de hosters aangeboden worden.

De door Project Attis verzamelde klantgegevens en informatie worden zonder toestemming alleen voor administratieve en productionele interne doeleinden en de klanten zelf aangewend. De klantgegevens worden niet met derden (buiten de organisatie) gedeeld. Ook beeld, tekst en videomateriaal van onze klanten wordt pas gedeeld (bijvoorbeeld op onze websites en sociale mediakanalen) nadat men daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Met de meeste van onze klanten, prospects en contacten onderhouden we ook op LInkedin een verbinding. De wederzijdse toestemming om daar te linken zien we meteen ook als de grondslag om elkaar zakelijk in bestand te mogen hebben en waar nodig contact op te nemen. 

Duur van de opslag

De contactgegevens van onze klanten worden veilig op onze servers bewaard zolang als dat zij het wensen danwel toestaan. Het staat onze klanten vrij om ons schriftelijk te vragen om al hun data danwel porties daarvan te wissen. Als producent van online content producten hebben onze klanten doorgaans echter juist baat bij het bewaren van hun data. Die data dient doorgaans alleen maar de bevordering van hun commerciële activiteiten. De data wordt direct danwel uiterlijk binnen 3 maanden na een schriftelijk verzoek gewist, mits dit niet indruist tegen contractueel gemaakte afspraken die het vasthouden van die gegevens alsnog benodigen. Met de meeste van onze klanten, prospects en contacten onderhouden we op LInkedin een verbinding. De wederzijdse toestemming om daar te linken zien we ook als een grondslag om elkaar zakelijk in bestand te mogen hebben en waar nodig contact op te nemen. Het beëindigen van het Linkedincontact zien we doorgaans als een exitstrategie, waarbij die partij meestal binnen 2 jaar tijd uit ons adressenbestand wordt geschrapt. 

Het recht op inzage, rectificatie en of wissen van de persoonsgegevens

Klanten, prospects en contacten van Project Attis hebben mits er geen bijzondere situatie heerst, hierop recht. Betrokkenen kunnen dit schriftelijk per e-mail of brief kenbaar maken. Daarop kan een afspraak worden gemaakt en volgt het wissen danwel rectificeren van de gegevens. Het spreekt voor zich dat het hier nooit en te nimmer kan gaan om gratis aanpassingsronden in door Project Attis geproduceerde producten. Ook draaiende advertenties, video’s en commercials waar eerder gebruiksrecht / akkoord op is verleend, kan het gebruiksrecht uiteraard niet eenzijdig ingetrokken worden of gebruikt worden voor het rechtvaardigen van inhoudelijke productionele aanpassingen.

Verkregen toestemming omtrent gegevens

Toestemming om gegevens en data te gebruiken, kan persoonlijk, mondeling en of schriftelijk gemeld zijn. Het intrekken van die toestemming dient schriftelijk te gebeuren. Doorgaans informeren we tijdens onze gesprekken en in onze offertes over onze werkwijzen en het gedrag m.b.t. uw data en gegevens. U mag ons hier ook gerust op aanspreken. De essentie proberen we altijd vast te leggen. 

Klachten

Klachten over onze manier van handelen kunt u richten aan ons en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Flexwebhosting: https://blog.flexwebhosting.nl/avg-gdrp

ICTRecht: https://ictrecht.nl/2017/05/24/voorbereiden-op-avg/

Charlotte’s Law: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSk9ddkhTzw

Makkelijk contact opnemen

10 + 9 =

Show Buttons
Hide Buttons
DutchEnglishGerman
WhatsApp chat